بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه با همکاری انجمن شیمی ایران در تاریخ 6 تا 8 بهمن 1394 در محل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار خواهد شد.

سخنرانی های کلیدی اساتید برجسته کشور ، سخنرانی و ارائه پوستر اساتید و دانشجویان در بخش شیمی تجزیه و همچنین برگزاری کارگاهها و نمایشگاههای تخصصی از جمله برنامه های این سمینار می باشد.

محورهای بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه درپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به شرح ذیل می باشد

  • الکترو شیمی تجزیه ای
  • طیف سنجی تجزیه ای
  • کمومتریکس
  • روش های جداسازی
  • نانوشیمی
  • شیمی تجزیه و صنعت
  • شیمی تجزیه و محیط زیست
  • آموزش شیمی تجزیه

 

لطفا برای اطلاعات بیشتر به سایت بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه درپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران http://www.isac2016.ir مراجع نمایید.

 برچسبها : سمینار شیمی تجزیه  ، بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ، بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه درپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

__________________________________