هجدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران 

 

دانشکده شیمی دانشگاه تهران، دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و انجمن شیمی ایران در 15 تا 18 اسفند 1394 هجدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران را در جزیره کیش  برگزارخواهند کرد.

هدف از برگزاری این گردهمایی ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل جدیدترین دستاوردهای علمی-پژوهشی در زمینه شیمی فیزیک و برقراری ارتباط بیشتر بین اساتید، دانشجویان و پژوهشگران در دانشگاه و صنعت است.

محورهای کنفرانس به شرح ذیل است

  • نانو شیمی فیزیک
  • بیوشیمی فیزیک
  • ترمودینامیک کلاسیکی
  • مکانیک آماری
  • شیمی کوانتومی و طیف‌سنجی
  • الکتروشیمی
  • سینتیک شیمیایی
  • شیمی سطح و حالت جامد
  • شیمی فیزیک کاربردی
  • شیمی محاسباتی

برای اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه کنید http://physchem18.kntu.ac.ir/  

__________________________________