بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران

 

 

بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران با همکاری انجمن شیمی ایران در تاریخ 9 تا 11 شهریور 1395 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

محورهای سمینار به شرح ذیل می باشد

  • طیف ‏سنجی تجزیه‌‏ای
  • الکتروشیمی تجزیه‌‏ای
  • کمومتریکس
  • روش‏‌های جداسازی
  • نانوشیمی
  • شیمی تجزیه در صنعت
  • شیمی تجزیه و محیط زیست

لطفا برای اطلاعات بیشتر به سایت سمینار مراجعه فرمایید. 

http://isac23.sharif.ir

__________________________________