نوزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران1395

 

نوزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران با همکاری دانشگاه گیلان و انجمن شیمی ایران، از ۲۳ تا ۲۵شهریور ۱۳۹۵ در مجتمع آموزشی-رفاهی زیباکنار برگزار خواهد شد.

محورهای کنفرانس به شرح ذیل می باشد:

-          ترمودینامیک

-          سینتیک شیمیایی

-          شیمی کوانتومی و طیف‌سنجی

-          مکانیک آماری

-          الکتروشیمی

-          شیمی محاسباتی

-          شیمی سطح و حالت جامد

-          شیمی فیزیک کاربردی

-          نانو شیمی فیزیک

-          بیوشیمی فیزیک

-          مواد هوشمند

-          مواد پیشرفته

-          مهندسی شیمی

-          آموزش شیمی

لطفا برای اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه فرمایید  http://conf.isc.gov.ir/chfe95/fa/

__________________________________