هجدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

هجدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران که روزهای 17، 18 و 19 اسفندماه 1395 در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می­ گردد

 

 

محورهای کنفرانس:

این کنفرانس جهت ایجادارتباط وتبادل آرا و نظرات متخصصین درزمینه آخرین دستاوردها درزمینه های ذیل برگزارمی شود:

 • سنتز و شناسایی ترکیب های معدنی
 • سینتیک و مکانیسم واکنش های معدنی
 • شیمی نظری و محاسباتی ترکیب های معدنی
 • الکتروشیمی ترکیب های معدنی
 • شیمی آلی فلزی
 • شیمی حالت جامد
 • بیوشیمی معدنی
 • شیمی صنایع معدنی
 • فوتوشیمی معدنی
 • پلیمرهای معدنی
 • نانو شیمی

آدرس دبیرخانه:

مشهد ، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه شیمی

 

شماره تماس مستقیم با دبیرخانه: 05138804095

 

دورنگار: 05138807153

 

آدرس وبسایت سمینار: http://iicc18.um.ac.ir/

 

پست الکترونیکی:    iicc18@um.ac.ir

 

آدرس کانال تلگرام کنفرانس:    https://telegram.me/iicc18

 __________________________________18iicc