کدمرک 107372 الی 108510

 فروش ،پذیرش سفارش و  واردات کلیه محصولات مرک آلمان با نام و کدهای زیر توسط شرکت کیمیانوآورآزما برای مشتریان محترم انجام می پذیرد :

 

107372 Lead(II) acetate trihydrate extra pure
107375 Lead(II) acetate trihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
107381 Lead(II) carbonate GR for analysis ACS
107388 Lead(II) fluoride granules about 1-4 mm (PbF2) Patinal®
107393 Proteinase K (from Tritirachium album) solution in Tris/HCl pH 7.5; 0.01 mol/l; 600 mAnson-U/ml; for molecular
107397 Lead(II) nitrate extra pure
107398 Lead(II) nitrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
107401 Lead(II) oxide GR for analysis
107407 Lead(IV) oxide GR for analysis
107414 Lead(II) hydroxide acetate anhydrous, for the analysis of sugar acc. to Horne ACS
107419 Raffinose pentahydrate for biochemistry
107425 Bispyrazolone for the determination of ammonia
107427 Propyl 4-hydroxybenzoate Ph Eur,BP,NF,FCC,E 216
107428 Propyl 4-hydroxybenzoate sodium salt Ph Eur,BP,NF,E 217
107430 L-Proline Ph Eur,USP
107433 Pronase E (from Streptomyces griseus) 4,000,000 PU/g for biochemistry EC 3.4.24.4
107434 L-Proline for biochemistry
107443 Polyvidone 25
107447 Silver protein for microscopy
107462 Pyridine extra pure
107463 Pyridine dried (max. 0.01 % H2O) SeccoSolv®
107467 Procaine hydrochloride extra pure Ph Eur,BP,JP,USP
107475 Pyridine-D5 deuteration degree min 99.8% for NMR spectroscopy
107478 1,2-Propanediol EMPROVE® Ph Eur,BP,USP
107495 Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt GR for analysis
107500 RAMBACH® agar for the identification of Salmonella
107509 Pararosaniline (chloride) (C.I. 42500) for microscopy Certistain®
107512 Lead(II) chromate sintered, particle size 0.8-2 mm, for elemental analysis
107518 Pyronine G (C.I. 45005) for microscopy Certistain®
107531 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) metal indicator Reag. Ph Eur
107533 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate metal indicator Reag. Ph Eur
107534 Pyrogallol red metal indicator
107536 Quartz fine granular, washed and calcined GR for analysis
107537 Silicon dioxide granules about 1-4 mm (SiO2) Patinal®
107549 Raffinose pentahydrate (melitose) for microbiology
107550 Extran® MA 03 phosphate-free
107553 Extran® MA 02 neutral
107555 Extran® MA 01 alkaline
107558 Extran® AP 11 mildly alkaline
107559 Extran® AP 21 acidic with phosphoric acid
107560 Extran® AP 31 anti-foaming agent
107561 Extran® AP 22 acidic with citric acid
107563 Extran® AP 12 alkaline
107565 Extran® AP 13 alkaline with detergents
107570 Extran® AP 41 enzymatic
107573 Extran® AP 14 liquid mildly alkaline
107575 Extran® AP 15 liquid alkaline
107590 Resorcinol extra pure BP,Ph Eur,USP
107593 Resorcinol GR for analysis
107599 Rhodamine B (C.I. 45170) for microscopy
107605 D(-)-Ribose for biochemistry
107615 Rubidium chloride GR for analysis
107620 Pseudomonas Selective agar (base) for microbiology
107621 m-Aeromonas Selective Agar (Base) (HAVELAAR) for microbiology
107624 Pseudomonas CN Selective Supplement for the preparation of Pseudomonas CN Selective agar
107625 m-Aeromonas Selective Supplement
107627 Pseudomonas CFC Selective Supplement for the preparation of Pseudomonas CFC Selective agar
107645 Evaporation substance WR2 tablets weight about 0.9 g Patinal®
107646 Evaporation substance WR3 tablets, weight about 1.5 g Patinal®
107647 L-Serine Ph Eur,USP
107651 Sucrose for microbiology
107653 Sucrose EMPROVE® Ph Eur,BP,JP,NF
107654 Sucrose (saccharose) for density gradient ultracentrifugation
107656 Lactose monohydrate (milk sugar) powder EMPROVE® Ph Eur,BP,NF
107657 Lactose monohydrate (milk sugar) for microbiology
107660 Lactose monohydrate for biochemistry
107661 Lactose broth for microbiology
107662 SABOURAUD-1% dextrose-1% maltose agar for microbiology
107665 Salicin for microbiology
107667 SS agar for the isolation of salmonellae and shigellae
107670 Silicon monoxide granules about 1-4 mm (SiO) Patinal®
107673 Silane A 174 adhesion promoter
107680 Lactose TTC Agar with Tergitol® 7 for microbiology
107683 Evaporation substance WR1 tablets weight about 1.8 g Patinal®
107687 Sucrose (saccharose) for biochem. Reag. Ph Eur
107700 Salmonella enrichment broth acc. to RAPPAPORT and VASSILIADIS (RVS broth) for microbiology
107709 Selenite cystine enrichment broth for the enrichment of salmonellae
107711 Sea sand extra pure
107712 Sea sand purified by acid and calcined GR for analysis
107714 Selenium black 99+
107716 Silicon monoxide granules about 2-4 mm (SiO) Patinal®
107717 Selenite enrichment broth acc. to LEIFSON for the selective enrichment of salmonellae
107719 Silica gel 60 silanized (0.063-0.200 mm) for column chromatography
107720 Silicon monoxide granules about 2-8 mm (SiO) Patinal®
107722 Semicarbazide hydrochloride GR for analysis
107724 Silicon monoxide pieces about 8-15 mm (SiO) Patinal®
107725 Silicon monoxide powder less than 0.3 mm (SiO) Patinal®
107726 Silicon monoxide powder less than 0.045 mm (SiO) Patinal®
107729 Silica gel 60 (less than 0.063 mm) for column chromatography
107730 Silica gel 60 GF254 for thin-layer chromatography
107731 Silica gel 60 G for thin-layer chromatography
107733 Silica gel 60 (0.2-0.5 mm) for column chromatography
107734 Silica gel 60 (0.063-0.200 mm) for column chromatography (70-230 mesh ASTM)
107735 Silica gel beads, desiccant ~ 2 - 5 mm
107736 Silica gel 60 H for thin-layer chromatography
107739 Silica gel 60 HF254 for thin-layer chromatography
107741 Silica gel 60 HF254+366 for thin-layer chromatography
107742 Silicone oil for oil baths up to 250°C LAB
107743 Silicon anti-foaming agent LAB
107746 Silicone grease LAB
107747 Silica gel 60 PF254 for preparative layer chromatography
107748 Silica gel 60 HF254+366 for preparative layer chromatography
107749 Silica gel 60 PF254 containing gypsum for preparative layer chromatography
107753 Glycerol trinitrate solution 1%
107754 Silica gel 60 extra pure for column chromatography 0.063 - 0.200 mm (70 - 230 mesh ASTM)
107756 Silicon monoxide pieces about 6-10 mm Patinal®
107758 D(-)Sorbitol extra pure for microbiology
107759 D(-)-Sorbitol for biochemistry
107769 L-Serine for biochemistry
107792 Silicon monoxide pieces for web coating about 10-30 mm Patinal®
107800 Tin coarse powder (particle size 0.1-0.8 mm)
107806 Tin granulated GR for analysis (particle size about 4 mm) Reag. Ph Eur
107807 Tin fine powder pure (particle size < 71 µm)
107810 Tin(IV) chloride extra pure
107813 Tin(II) chloride dihydrate extra pure Ph Eur,BP
107814 Tin(II) chloride dihydrate GR for analysis (max. 0,000001% Hg)
107815 Tin(II) chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
107818 Tin(IV) oxide extra pure
107823 Tin(II) sulfate GR for analysis
107826 Tin foil about 0.04 mm thick LAB
107827 Buffer solution (acetic acid/sodium acetate) traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.66 (20°C) CertiPUR®
107832 Antimony powder GR for analysis particle size < 150 µm
107835 Antimony(III) oxide extra pure
107836 Antimony(III) oxide GR for analysis
107838 Antimony(III) chloride GR for analysis
107857 Strontium chloride hexahydrate for atomic absorption spectroscopy (max. 0,0005% Ca)
107861 Strontium carbonate precipitated Technipur(TM)
107865 Strontium chloride hexahydrate GR for analysis ACS
107871 Strontium nitrate anhydrous 99,99 Suprapur®
107872 Strontium nitrate GR for analysis
107876 Strontium hydroxide octahydrate pure
107881 Standard I nutrient agar for the cultivation of fastidious bacteria
107882 Standard I nutrient broth for the cultivation of fastidious bacteria
107883 Standard II nutrient agar for microbiology
107899 Staphylococcus enrichment broth (base) acc. to BAIRD for microbiology
107907 DNA staining kit according to Feulgen
107910 Kieselguhr purified and calcined GR for analysis Reag. Ph Eur
107912 Boiling chips granules ~ 1-2 mm
107913 Boiling chips granules ~ 2-8 mm
107916 Spectrosolv® PSS for the ACIDORAPID® mineralizer
107921 Silicone high vacuum grease heavy LAB
107922 Silicone high vacuum grease medium LAB
107960 Entellan® rapid mounting medium for microscopy
107961 Entellan® new rapid mounting medium for microscopy
107979 Thiourea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
107983 Sulfur for external use Ph Eur,BP
107994 BAT agar for microbiology
107998 1,8-Dihydroxy-2-(4-sulfophenylazo)naphthalene-3,6- disulfonic acid trisodium salt GR for analysis (reagent for
108000 Sputofluol® for microbiology and microscopy
108011 Total Hardness Test Method: titrimetric with dropping bottle Aquamerck®
108017 Hydrazine Test Method: colorimetric with colour-matching vessel 0.1 - 0.25 - 0.5 - 1.0 mg/l Aquamerck®
108018 Colour-matching vessel Hydrazine for 1.08017.0001 0.1 - 0.25 - 0.5 - 1.0 mg/l N2H4 Aquamerck®
108023 Iron Test
108024 Ammonium Test Method: colorimetric, indophenol blue, with colour card and sliding comparator 0.2 - 0.4 - 0.6 - 1 -
108025 Nitrite Test Method: colorimetric with colour card and sliding comparator 0.025 - 0.05 - 0.075 - 0.1 - 0.15 - 0.2 - 0.3 -
108027 pH Test Method: colorimetric with colour card and sliding comparator pH 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9
108028 Formaldehyde Test Method: colorimetric with colour card and sliding comparator 0.1 - 0.25 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 -
108030 Selenium reagent mixture GR (for the determination of nitrogen acc. to Wieninger)
108033 Total Hardness Test
108035 Sulfanilamide extra pure Ph Eur
108038 pH Test Method: colorimetric with colour-matching vessel pH 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0
108039 Total Hardness Test Method: titrimetric with titration pipette Aquamerck®
108040 Total Hardness Test
108043 pH Test
108044 Silicon dioxide granules about 1-2.5 mm (SiO2) Patinal®
108045 Silicate (Silicic Acid) Test
108046 Phosphate Test
108047 Total Hardness Test Method: titrimetric with titration pipette Aquamerck®
108070 Talc extra fine powder extra pure Ph Eur,BP,USP,E 553b
108087 Potassium sodium tartrate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
108092 Potassium antimony(III) oxide tartrate hemihydrate extra pure USP
108101 Tetrahydrofuran for liquid chromatography LiChrosolv®
108103 Tetrazolium blue for microscopy
108107 Tetrahydrofuran dried (max. 0,0075 % H2O) SeccoSolv®
108110 Tetrahydrofuran for spectroscopy Uvasol®
108114 Tetrahydrofuran extra pure
108117 Kieselguhr purified and calcined NF
108121 Bromocresol green indicator ACS,Reag. Ph Eur
108122 Bromophenol blue indicator ACS,Reag. Ph Eur
108123 Tetramethylammonium hydroxide solution 10% for polarography and for examination of steroids Reag. Ph Eur
108124 Tetramethylammonium hydroxide solution in 2-propanol/methanol for titrations in non-aqueous media
108129 Kieselguhr G for thin-layer chromatography 5-40 µm
108131 Sulfuric acid 96% for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307 LAB
108150 Tetraphenylarsonium chloride monohydrate GR for analysis
108156 Thiosemicarbazide GR for analysis
108158 Potassium dichromate standard solutions in sulfuric acid (0.01N) Test set for calibrating the absorbance of
108159 Holmium perchlorate standard solution for the calibration of spectrophotometers
108160 UV-VIS Standard 1: Potassium dichromate solution for absorbance according to DAB,Ph Eur
108161 UV-VIS Standard 2: Sodium nitrite solution for stray light testing according to DAB,Ph Eur
108163 UV-VIS Standard 3: Sodium iodide solution for stray light testing according to DAB,Ph Eur
108164 UV-VIS Standard 4: Potassium chloride solution for stray light testing according to DAB,Ph Eur
108165 UV-VIS Standard 5: Toluene solution in n-hexane for testing of the resolution power acc. to DAB, Ph. Eur.
108166 UV-VIS Standard 6: holmium oxide solution reference material for the wavelength according to DAB,Ph Eur
108167 Thymol cryst. extra pure Ph Eur,BP,NF
108168 Precision cell 100-QS for calibration (Hellma) 10 mm light path
108170 Thioacetamide GR for analysis Reag. Ph Eur
108172 Tantalum(V) oxide tablets about 0.5 g (Ta2O5) Patinal®
108175 Thymolphthalein indicator ACS,Reag. Ph Eur
108176 Thymol blue indicator ACS,Reag. Ph Eur
108178 Trifluoroacetic acid for protein sequence analysis
108180 2-Thiobarbituric acid reagent for sorbic acid
108183 Tetramethylsilane for the calibration of NMR spectra for NMR spectroscopy
108190 Thioglycolate broth for microbiology
108191 Fluid thioglycolate medium for microbiology
108195 Lactose monohydrate special grade for tabletting EMPROVE® Ph Eur,BP,NF
108196 Tabletting aid D
108197 Tabletting aid K (cellulose powder Ph Eur, BP, JP, NF, E 460 ii)
108198 Tabletting aid T
108201 1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone GR for analysis
108203 Total Hardness Test
108216 Trehalose for biochemistry
108218 Trifluoroacetic acid (25% solution in water) for protein sequenation
108219 Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride GR for analysis TRIS-HCl
108238 Glycerol triacetate for biochemistry
108239 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane for IR spectroscopy Uvasol®
108262 Trifluoroacetic acid for spectroscopy Uvasol®
108294 Thorin (octahydrate) indicator for sulfate titration
108303 Titanium(II) oxide granules about 0.8-2 mm (TiO) Patinal®
108304 Substance H5 granules about 1-4 mm Patinal®
108305 Substance H5 granules about 0,1-2 mm Patinal®
108306 Titanium(II) oxide tablets about 1 g (TiO) Patinal®
108308 Titanium(II) oxide powder less than 0.8 mm (TiO) Patinal®
108310 o-Toluidine GR for analysis
108320 N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid buffer substance TAPS
108322 Substance L5 granules about 0.5 - 4 mm Patinal®
108323 Toluene extra pure
108324 Oxynex® K liquid antioxidant for fats and oils
108325 Toluene GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
108326 Toluene dried (max. 0,0075% H2O) SeccoSolv®
108327 Toluene for liquid chromatography LiChrosolv®
108330 Oxynex® L liquid antioxidant for fats and oils
108331 Toluene for spectroscopy Uvasol®
108332 Substance H4 granules about 1-4 mm Patinal®
108333 Substance M1 granules about 1-4 mm Patinal®
108337 D(+)-Glucose anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur
108339 SABOURAUD-2% dextrose broth for microbiology
108342 D(+)Glucose monohydrate for microbiology
108346 D(+)-Glucose monohydrate EMPROVE® Ph Eur,BP,USP
108350 Trypsin (from porcine pancreas) cryst. lyophilized 40 U/mg for biochemistry EC 3.4.21.4
108353 Trehalose for microbiology
108354 Tributyl phosphate for extraction analysis
108357 Triethanolamine hydrochloride GR for analysis
108367 Trypsin (pancreas protease) 200 FIP-U/g EC 3.4.21.4
108371 L-Tyrosine for biochemistry
108372 Triethanolamine (Trolamine) Ph Eur
108374 L-Tryptophan for biochemistry
108375 DL-Tryptophan for biochemistry
108377 Triethanolamine extra pure
108378 L-Tyrosine Ph Eur,USP
108379 Triethanolamine GR for analysis
108380 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride for microbiology
108382 Tris(hydroxymethyl)aminomethane GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur
108386 Tris(hydroxymethyl)aminomethane (Trometamol) Ph Eur,BP,USP
108387 Tris(hydroxymethyl)aminomethane TRIS LAB
108389 Toluene for gas chromatography SupraSolv®
108390 Diethylenetriaminepentaaceticacid
108396 L-Tryptophan extra pure Ph Eur,BP,USP
108400 Nitrilotriacetic acid
108401 Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
108405 Gum tragacanth with low bacterial count fine powder
108407 Ethylendiamintetraacetic acid calcium disodium salt dihydrate
108409 Ethylendiamintetraacetic acid magnesium dipotassium salt GR for analysis
108411 L-Threonine for biochemistry
108413 Ethylenedinitrilotetraacetic acid iron sodium salt
108414 Ethylenedinitrilotetraacetic acid zinc disodium salt for analysis
108415 Ethylenediamine tetraacetic acid copper disodium salt
108416 Titriplex® I GR for analysis (nitrilotriacetic acid)
108417 Titriplex® II GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur
108418 Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph Eur
108419 Titriplex® solution A for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml «» 56 mg CaO/l using 100 ml of
108420 Titriplex® solution B for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml «» 10 mg CaO/l using 100 ml of
108421 Titriplex® III (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate) Ph Eur,BP,JP,USP
108423 Ethylenedinitrilotetraacetic acid magnesium disodium salt
108424 Titriplex® IV GR for analysis (1,2-cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid monohydrate)
108426 Titriplex® V GR for analysis (diethylenetriaminepentaacetic acid)
108430 Indicator buffer tablets for the determination of water hardness with Titriplex® solutions
108431 Titriplex® III solution for metal titration c(Na2-EDTA · 2 H2O) = 0,1 mol/l
108435 Titriplex® VI GR for analysis
108438 Ethylenedinitrilotetraacetic acid tetrasodium salt tetrahydr ate
108439 Calcium Titriplex® dihydrate Ph Eur,BP,USP
108440 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
108444 Trypsin (from porcine pancreas) lyophilized, purified by affinity chromatography for protein sequence analysis, 1
108445 Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
108446 Titriplex® III solution for 1000 ml c(Na2-EDTA · 2 H2O) = 0,01 mol/l Titrisol®
108447 Titriplex® IV solution for metal titration c (DCTA Na2) = 0,1 mol/l
108450 Trifluoromethanesulfonic acid in anhydrous acetic acid c (CF3SO3H) = 0,1 mol/l
108452 Ethylenedinitrilotetraacetic acid
108454 Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate
108455 Ethylenedinitrilotetraacetic acid trisodium salt
108459 Thymolphthalexone metal indicator
108462 Uranine AP (C.I. 45350) concentrated for the examination of subterranean waters
108475 Tetramethylbenzidine solution for the detection of chlorine
108483 Urea broth for detecting microorganisms which metabolize urea
108484 Urea beads EMPROVE® USP
108486 Urea cryst. EMPROVE® Ph Eur,BP,USP,JP
108487 Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
108488 Urea for biochemistry
108489 Urease lyophilized 5 U/mg EC 3.5.1.5
108492 Urea agar (base) acc. to CHRISTENSEN for microbiology
108495 L-Valine for biochemistry
108498 Vanadate-molybdate reagent for determination of phosphate
108500 Tantalum(V) oxide granules about 1-4 mm (Ta2O5) Patinal®
108510 Vanillin Ph Eur,BP,NF