18 مهر

بیست نهمین سمینار شیمی آلی در تاریخ ۱۰ تا ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۲ در دانشگاه قم برگزار خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به تارنمای همایش در لینک زیر مراجعه فرمایید .

 https://occ2023.qom.ac.ir/Home/Index

دیدگاه بگذارید