0 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!

آب کروماتوگرافی مرک با کد 115333

15,500,000 

آب کروماتوگرافی مرک کد ۱۱۵۳۳۳ در بسته بندی ۲.۵ لیتری

شماره CAS

7732-18-5

بسته بندی

2.5 لیتری

گرید

کروماتوگرافی

فرمول شیمیایی

H2O

جرم مولی

18.02 g/mol

برند

MERCK

Spec. conductance at 25 °C at the time of manufacturing <= 1 µS/cm
Colony count <= 25 CFU/g
Residue on  evaporating <= 5 mg/l
Fluorescence as quinine at 254 nm <= 1 ppb
Fluorescence as quinine at 365 nm <= 0.5 ppb
Gradient grade at 210 nm <= 5 mAU
Gradient g rade at 254 nm <= 0.5 mAU

محصولات مرتبط