کد کالا:20672.234

آمیدو سولفونیک اسید VWR با کد  ۲۰۶۷۲.۲۳۴ در بسته بندی ۲۵۰ گرمی و با مشخصات زیر :

Amidosulphonic acid ≥۹۹.۵%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent

معادل کد مرک ۱۰۰۲۱۹و ۸۱۴۴۸۳ و ۱۰۰۱۰۳

Synonyms: Aminosulphonic acid , Amidosulphonic acid , Sulphamic acid , Amidosulphuric Acid , Sulphamidic acid

CAS Number: ۵۳۲۹-۱۴-۶

Formula: H₃NO₃S
MW: ۹۷,۰۹ g/mol
Boiling Pt: ۲۴۷ °C (1013 hPa)
Melting Pt: ۲۰۵ °C
Density: ۲.۱۵ g/cm³ (۲۰ °C)
Storage Temperature: ambient

لینک مشخصات محصول در سایت سازنده

بازگشت به بالا