کد کالا:20268.237

اکسید کروم (VI) VWR با کد  ۲۰۲۶۸.۲۳۷ در بسته بندی ۲۵۰ گرمی و با مشخصات زیر :

Chromium(VI) oxide ≥۹۹%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent

معادل کد مرک ۸۲۲۲۶۶ و ۱۰۰۲۲۹ و ۱۰۰۲۲۷

Synonyms: Chromic anhydride , Chromium trioxide

CAS Number: ۱۳۳۳-۸۲-۰

Formula: CrO₃
MW: ۹۹,۹۹ g/mol
Melting Pt: ۱۹۵ °C
Density: ۲,۷ g/cm³ (۲۰ °C)
Storage Temperature: Ambient

لینک مشخصات محصول در سایت سازنده

بازگشت به بالا