کد کالا:20798.295

ایزو آمیل الکل VWR با کد   ۲۰۷۹۸.۲۹۵ در بسته بندی یک لیتری و با مشخصات زیر :

Isoamyl alcohol ≥۹۹.۰%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent

معادل کد مرک ۸۱۸۹۶۹ و ۱۰۰۹۷۹

Synonyms: ۳-Methyl-1-butanol , Isopentyl alcohol , ۳-Methylbutanol , iso-Pentanol

CAS Number: ۱۲۳-۵۱-۳

Formula: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: ۸۸,۱۵ g/mol
Boiling Pt: ۱۳۰ °C (1013 hPa)
Melting Pt: -۱۱۷ °C
Density: ۰.۸۱۲ g/cm³ (۲۰ °C)
Flash Pt: ۴۲ °C
Storage Temperature: ambien

لینک مشخصات محصول در سایت سازنده

بازگشت به بالا