کد کالا:399035.100

تست کیت آهن کینوکم با کد  ۳۹۹۰۳۵.۱۰۰ در بسته بندی ۱۰۰ تستی و با مشخصات زیر :

Iron reagent test

معادل کد ۲۱۰۵۷۶۹شرکت HACH

لینک مشخصات محصول در سایت سازنده

بازگشت به بالا