کد کالا:399009.100

تست کیت فسفات کینوکم با کد ۳۹۹۰۰۹.۱۰۰ در بسته بندی ۱۰۰ تستی و با مشخصات زیر :

Phosfate reagent test

معادل کد ۲۱۰۶۰۶۹ شرکت HACH

لینک مشخصات محصول در سایت سازنده

بازگشت به بالا