محصول ویژه
کد کالا:399002.100

تست کیت کلر آزاد DPD کینوکم با کد  ۳۹۹۰۰۲.۱۰۰ در بسته بندی ۱۰۰ تستی و با مشخصات زیر :

Free chlorine test

معادل کد ۲۱۰۵۵۶۹ شرکت HACH

لینک مشخصات محصول در سایت سازنده

بازگشت به بالا