کد کالا:103692K

سدیم آزید VWR با کد ۱۰۳۶۹۲K در بسته بندی ۱۰۰ گرمی و با مشخصات زیر :

Sodium azide ≥۹۹.۰%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent

معادل کد مرک ۸۲۲۳۳۵ و ۱۰۶۶۸۸

Synonyms: Sodium triazide

CAS Number: ۲۶۶۲۸-۲۲-۸

Formula: NaN₃
MW: ۶۵,۰۱ g/mol
Melting Pt: ۲۷۵ °C
Density: ۱,۸۵ g/cm³ (۲۰ °C)
Storage Temperature: Ambient

لینک مشخصات محصول در سایت سازنده

بازگشت به بالا