کد کالا:108073J

سدیم دودسیل سولفات VWR با کد ۱۰۸۰۷۳J در بسته بندی ۱۰۰ گرمی و با مشخصات زیر :

Sodium dodecyl sulphate (SDS) ≥۹۹%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent

معادل کد مرک۸۱۷۰۳۴ و ۱۱۳۷۶۰و ۱۱۲۵۳۳ و ۸۲۲۰۵۰

Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt , Dodecyl sulphuric acid sodium salt , Lauryl sulphate sodium salt , Sodium lauryl sulphate

CAS Number: ۱۵۱-۲۱-۳

Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: ۲۸۸,۳۸ g/mol
Melting Pt: ۲۰۴…۲۰۷ °C
Density: ۱,۱ g/cm³ (۲۰ °C)
Flash Pt: ۱۰۰ °C (closed cup)
Storage Temperature: Ambien

لینک مشخصات محصول در سایت سازنده

بازگشت به بالا