کد کالا:20668.230

سوسنیک اسید VWR با کد ۲۰۶۶۸.۲۳۰ در بسته بندی ۲۵۰ گرمی و با مشخصات زیر :

Succinic acid ≥۹۹.۵%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent

معادل کد مرک  ۸۲۲۲۶۰ و ۱۰۰۶۸۲ و ۱۰۰۶۸۱

Synonyms: ۱,۴-Butanedioic acid

CAS Number: ۱۱۰-۱۵-۶

Formula: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: ۱۱۸,۰۹ g/mol
Boiling Pt: ۲۳۵ °C (1013 hPa)
Melting Pt: ۱۸۲ °C
Density: ۱.۵۶ g/cm³ (۲۰ °C)
Flash Pt: ۲۰۶ °C
Storage Temperature: ambient

لینک مشخصات محصول در سایت سازنده

بازگشت به بالا