0 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!

متانول مرک کد 106007

تومان

متانول مرک کد ۱۰۶۰۰۷ گرید کروماتوگرافی در بسته بندی ۲.۵ لیتری

خلوص

≥ 99.9

شماره CAS

67-56-1

بسته بندی

2.5 لیتری

گرید

کروماتوگرافی

فرمول شیمیایی

CH₃OH

جرم مولی

32.04 g/mol

برند

MERCK

Specifications

Purity (GC) ≥ 99.9 %
Identity (IR) conforms
Evaporation residue ≤ 2.0 mg/l
Water ≤ 0.02 %
Colour ≤ 10 Hazen
Density (d 20 °C/20 °C) 0.791 - 0.793
Boiling point 64 - 65 °C
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Gradient grade (at 235 nm) ≤ 2.0 mAU
Gradient grade (at 254 nm) ≤ 1.0 mAU
Fluorescence (as quinine at 254 nm) ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm) ≤ 0.5 ppb
Transmission (at 210 nm) ≥ 20 %
Transmission (at 220 nm) ≥ 60 %
Transmission (at 230 nm) ≥ 75 %
Transmission (at 235 nm) ≥ 83 %
Transmission (at 250 nm) ≥ 95 %
Transmission (from 260 nm) ≥ 98 %
Absorbance (at 225 nm) ≤ 0.170

محصولات مرتبط