کد کالا:20632.236

متا فسفریک اسید VWR با کد  ۲۰۶۳۲.۲۳۶ در بسته بندی ۲۵۰ گرمی و با مشخصات زیر :

meta-Phosphoric acid, lumps, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent

 

Synonyms: Metaphosphoric acid

Mixture of metaphosphoric acid and sodium metaphosphate (NaPO۳ : ۵۶ to 60%)

CAS Number: ۳۷۲۶۷-۸۶-۰

Formula: (HPO₃)n
MW: ۷۹,۹۸ g/mol
Boiling Pt: ۲۶۰ °C (1013 hPa)
Melting Pt: ۲۱ °C
Density: ۲.۴ g/cm³ (۲۰ °C)
Storage Temperature: ambient

لینک مشخصات محصول در سایت سازنده

بازگشت به بالا