0 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!

پی ای براث مرک کد 100414

محیط کشت پی ای (پرسنس آبسنس ) براث مرک با کد ۱۰۰۴۱۴ در بسته بندی ۵۰۰ گرمی

Presence-Absence Broth
for microbiology GranuCult® plus

 

 

کدکالا

1004140500

بسته بندی

500 گرمی

برند

MERCK

Specifications
Appearance (clearness) clear
Appearance (color) violet
pH-value (25 °C) 6.6 - 7.0
Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) good to very good
Growth (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)) good to very good
Growth (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)) fair
Growth (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) fair to good
Color change to yellow (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) +
Color change to yellow (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)) +
Color change to yellow (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)) none to poor
Color change to yellow (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) -
Gas (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) +
Gas (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)) +
Gas (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)) -
Gas (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) -
Incubation: 24-48 hrs; 35 °C; aerobic.

محصولات مرتبط