کد کالا:20678.187

۵-سولفوسالیسیلیک اسید VWR با کد ۲۰۶۷۸.۱۸۷ در بسته بندی ۱۰۰ گرمی و با مشخصات زیر :

۵-Sulphosalicylic acid dihydrate ≥۹۹%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent

معادل کد مرک ۸۰۰۶۹۱ 

CAS Number: ۵۹۶۵-۸۳-۳

Formula: HO₃SC₆H₃-۲-(OH)CO₂H·۲H₂O
MW: ۲۵۴,۲۲ g/mol
Melting Pt: ۲۲۴ °C
Density: ۱.۶۹۵ g/cm³ (۲۰ °C)
Flash Pt: ۱۵۰ °C
Storage Temperature: ambient

لینک مشخصات محصول در سایت سازنده

بازگشت به بالا