کد کالا:20810.298

۱-بوتانول VWR با کد   ۲۰۸۱۰.۲۹۸ در بسته بندی یک لیتری و با مشخصات زیر :

۱-Butanol ≥۹۹.۵%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent

معادل کد مرک ۸۲۲۲۶۲ و ۱۰۱۹۹۰ و ۱۰۰۹۸۸

Synonyms: n-Butanol , Propyl carbinol , ۱-Butyl alcohol , Butyl Alcohol , ۱-Hydroxy butane , n-Butyl Alcohol

CAS Number: ۷۱-۳۶-۳

Formula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: ۷۴,۱۲ g/mol
Boiling Pt: ۱۱۷.۶ °C (1013 hPa)
Melting Pt: -۸۹ °C
Density: ۰.۸۱۲ g/cm³ (۲۰ °C)
Flash Pt: ۳۰ °C
Storage Temperature: ambient

لینک مشخصات محصول در سایت سازنده

محصولات VWR

محصولات VWR

بازگشت به بالا